Δεκέμβριος 2008

Project Details

 Εμείς οι μεγάλοι έχουμε μια τάση να υποβαθμίζουμε τη σκέψη των παιδιών μας θεωρώντας την ανώριμη, όμως τα παιδιά, αν και δεν μπορούν ίσως να το κατανοήσουν πλήρως, το έχουν καταλάβει και βγήκαν στους δρόμους να το διαλαλήσουν: «Όλα βασίζονται στην Παιδεία, καταλάβετέ το» γράφουν σε ένα σύνθημα.