Γιατί δεν λειτούργησε ο Νόμος Πλαίσιο

Project Details

Το 1982 ψηφίστηκε ο γνωστός σε όλους μας Νόμος Πλαίσιο για τα Πανεπιστήμια αντικαθιστώντας τη δομή της καθηγητικής έδρας. Κατά γενική ομολογία ήταν ο πιο «δημοκρατικός» νόμος που νομοθέτησε το ΠΑΣΟΚ. Η συμμετοχή μόνο των φοιτητών για την εκλογή των διοικητικών οργάνων, πρόεδρων τμημάτων, πρυτανικών αρχών ήταν το 80% του συνόλου των μελών ΔΕΠ (Διδακτικό, Εκπαιδευτικό, Προσωπικό) όπως και η συμμετοχή των φοιτητών σε όλα τα διοικητικά και ακαδημαϊκά όργανα (Γενικές Συνελεύσεις, Τμημάτων, Τομέων, Πρυτανικού Συμβουλίου και Συγκλήτου).